SAĞLIK TURİZMİ

SAĞLIK TURİZMİ

Globalleşen dünyada ülkeler arası işbirliğinin ve seyahat özgürlüklerinin artması; kaliteli sağlık hizmetinin Avrupa ülkelerinde maliyetinin artması; Türkiye'nin çok yüksek standartlardaki sağlık hizmetinin TL kuru sayesinde daha ucuza sunabilmesi dünyada Sağlık Turizminin Türkiye'ye yönlenmesine sebep olmuştur. Gerek Türkiye'nin coğrafi konumu, gerek mevsimsel olanakları ile ülkemiz yıllardır turizm cenneti olarak adlandırılmaktadır. Türk tıbbının özellikle son yıllardaki ciddi gelişmesi ve teknolojiye ayak uydurması ile birlikte bu turizm olanakları medikal sektör ile buluşmuştur.

 

Bazı İstatistikler