STERİLİZASYON

STERİLİZASYON

Dişhekimliği çalışma alanında kan kaynaklı mikroorganizmalar ile çapraz infeksiyon olasılığı her zaman düşünülmesi gereken bir durumdur. Genel anlamda dişhekimliği çalışma kapsamında çapraz infeksiyon kontrolü hastalığın geçiş yollarını önlemek veya en aza indirmek amacına yönelik olmalıdır.Bu geçiş yolları;

  • Hastadan dişhekimi ve\veya yardımcılarına,
  • Dişhekimi ve\veya yardımcılarından hastaya,
  • Hastadan hastaya,
  • Dişhekimi çalışma ortamından topluma (dişhekimi ve yardımcıları ile aileleri dahil),
  • Toplumdan hastaya.
  • İşte sayılan bu tip bulaşma yolları vasıtası ile dişhekimleri ve varsa yardımcı personeli mesleklerini icra ettikleri sürece bu çapraz infeksiyon riski ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu risk ancak dişhekimliği uygulamalarının gerçekleştirildiği muayenehane ve hastane gibi sağlık işletmelerinde etkili infeksiyon kontrol yöntemlerinin ve üniversal yöntemlerin hayata geçirilmesiyle ve taviz verilmeden uygulanmasıyla en aza indirilebilecektir.
  • Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Asepsi ve Antisepsi Ne Demektir?

    Bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma işlemine sterilizasyon denir. Bu işlem sonrasında hastalık yapan ve yapmayan tüm mikroorganizmalar öldürülmektedir. Bu işlemi hafif, orta, ileri derecede sterilizasyon gibi ayırma imkanı yoktur. Bu işlem sonucunda sporsuz bakteriler, viruslar, mantarlar gibi tüm mikroorganizmalar ortadan kaldırılır. Sterilizasyon ya yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Bu işlemin dereceleri ya da uygulama farklılıkları yoktur. Amaç ortamdan tüm mikroorganizmaların kaldırılmasıdır.

  • İnsanlarda hastalık yapma özelliği olan mikropların uzaklıştırma işlemine dezenfeksiyon denir. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddelere dezenfektan denir. Bunlar genellikle kimyasal maddelerdir. Bugün bir çok kimyasal dezenfektan madde kullanılmaktadır. Fakat günümüzde sıklıkla kullanılan dezenfektanlar aldehitsiz olarak üreilen çeşitlerdir. Aldehit içermeyen dezenfektanların en büyük avantajı mükemme bir kullanıcı toleransı sağlamalarıdır.

Bazı İstatistikler